top of page
Golf Course Aerial Shot

FFERM
GWRYW

Gwybodaeth Ddefnyddiol i ffermwyr a thir

rheolwyr gan gynnwys ein canllaw prisio

Aerial view of endless lush pastures and farmlands of Ireland. Beautiful Irish countryside
Stock-Proof-Hedging.jpg

Farm Hedging

PRISIO CYFROL

Aerial view of Haven Hafan Y Mor Holiday Park, Llyn Peninsula, Wales, UK .jpg
Untitled (297 × 210 mm) (15).jpg

Trade Projects

PRISIO CYFROL

Planting Trees
grant application with pen.jpg

Government Grants

PRISIO CYFROL

Gwrychoedd Fferm

Mae gan wrychoedd fferm lawer o fanteision, megis creu rhwystrau gwynt a therfynau addurniadol, diogelu stoc, annog bywyd gwyllt, a chynnal cefn gwlad Prydain.

Mae ein cymysgedd gwrychoedd fferm brodorol hefyd yn ddewis ardderchog ar gyfer padogau, caeau a gerddi. Nid yw’r planhigion yn wenwynig i dda byw ac mae’r RSPB wedi dweud bod gwrychoedd ym Mhrydain yn cynnig cymorth i hyd at 80% o’n hadar coetir.

Tree-Planting.jpg
poplar.jpg
Planting-Schemes.jpg

Gwrychoedd Sy'n Tyfu'n Gyflym

Mae ein Gwrychoedd Fferm Brodorol wedi'i gymeradwyo ar gyfer y Cynllun Stiwardiaeth Cefn Gwlad.

Mewn rhai achosion, gall ffermwyr a rheolwyr tir wneud cais am grantiau Stiwardiaeth i adfer ffiniau ffermydd a dod â manteision amgylcheddol a thirwedd i’ch tir am ddim neu am gost fach iawn.

Rhywogaeth

Mae gwrychoedd fferm clasurol yn aml yn gymysgedd eang o goed brodorol bach (neu lwyni mawr), y ddraenen wen yn bennaf, gyda'r gweddill wedi'u rhannu'n gyfartal rhwng tua phum math arall o wrychoedd.

Dyma rai o'r rhywogaethau allweddol:

• Ddraenen wen yw'r rhywogaeth frodorol sy'n tyfu fwyaf yn y DU, gyda'i blodau gwyn hufennog yn y gwanwyn, ac yna aeron yn yr hydref yn ychwanegu diddordeb tymhorol i'ch tir. Mae'r ddraenen wen yn berth trwchus, pigog sy'n tyfu'n gyflym, ac yn berffaith ar gyfer cadw stoc i mewn a thresmaswyr allan.

• Mae Rhos-y-Cŵn, Masarnen y Cae, Ffawydd Gwyrdd, Cyll a Oestrwydden o fudd i'r tir drwy ddenu adar a thrychfilod i'w peillio. Mae ffawydd a oestrwydden yn dal eu dail, gan greu toriad gwynt gwych trwy gydol y flwyddyn, a bydd ffawydd yn tyfu ar dir sychach, fel glannau.

• Gall egroes, cnau cyll, ac aeron araf i gyd ychwanegu at gynnyrch y fferm.

• Mae'r Ddraenen Ddu hefyd yn wych ar gyfer cadw stoc yn eich gwrychoedd.

1.jpg
Purple Beige Minimal Pretty Flower Thank You Card (1).jpg

Cymysgedd Gwrychoedd Fferm / Stiwardiaeth Hedging

Pecynnau o 250 o blanhigion - Chwips Gwreiddiau Moel 40-60cm

bottom of page