top of page
Bowhayes-Website banners (1800 × 900 px).jpg

FFERM
GWRYW

Gwybodaeth Ddefnyddiol i ffermwyr a thir

rheolwyr gan gynnwys ein canllaw prisio

Gwrychoedd Fferm

Mae gan wrychoedd fferm lawer o fanteision, megis creu rhwystrau gwynt a therfynau addurniadol, diogelu stoc, annog bywyd gwyllt, a chynnal cefn gwlad Prydain.

Mae ein cymysgedd gwrychoedd fferm brodorol hefyd yn ddewis ardderchog ar gyfer padogau, caeau a gerddi. Nid yw’r planhigion yn wenwynig i dda byw ac mae’r RSPB wedi dweud bod gwrychoedd ym Mhrydain yn cynnig cymorth i hyd at 80% o’n hadar coetir.

pear_-_conference_1.jpg
Horticulture and fruit tree bark and cleft grafting. A gardener is grafting an apple tree

A Guide to Fruit Rootstock

Purple Beige Minimal Pretty Flower Thank You Card (10 × 5 in) (12 × 5 in).png

CLICK TO ENLARGE